Wie werken met Swim2Play


Op onderstaande kaart zijn de zwembaden zichtbaar die scholing hebben afgerond (groen), op dit moment scholing volgen (blauw) of gaan starten met de scholing (oranje). Bij de paarse plaatsen wordt of is een vervolgtraject gestart. Neem gerust contact met de zwembaden op, mocht u willen weten of het concept en de scholing ook iets voor uw bad is!

 

Laco zwembad Borne, Borne

In 2018 is met de basiscursus gestart. Er wordt op dit moment al gewerkt met meerdere scholen.

https://www.laco.eu/locatie/borne/

Zwembad de Roerdomp, Roermond

In januari 2019 is de basiscursus afgerond. Meerdere scholen nemen deel aan het programma

https://www.roermond.nl/roerdomp

Stichting Zwembaden Zwartewaterland, Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt

In juni 2018 is de basiscursus afgerond. Er wordt op dit moment al gewerkt met een school op proef.

https://zwembadenzwartewaterland.nl

De Wetterstins, Tytsjerksteradiel

In december 2017 is de eerste dag van de cursus verzorgt.

www.tytsjerksteradiel.nl/de-wetterstins-de-sawn-doarpen

Zwembad de Fluit, Leidschendam

In maart 2018 is de basiscursus afgerond. Een aantal scholen doet al mee met Swim2Play.

www.zwembaddefluit.nl

Sportplaza, Tiel

In juni 2017 is de basiscursus in Tiel afgerond. Er wordt met een aantal scholen al gewerkt met Swim2Play.

www.sportplazatiel.nl

Rhienderoord Zwem en Sportplezier, Brummen

Sinds september 2016 wordt in Rhienderoord gewerkt met Swim2Play.

www.rhienderoord.nl

Sportplaza Groenendaal, Heemstede

Sinds september 2016 is het personeel geschoold en werkt Sportplaza Groenendaal met Swim2Play.

www.sportplazagroenendaal.nl

Zwembad de Peppel, Ede

In mei 2016 hebben twee groepen de scholing afgerond en is er in het schooljaar 2016 – 2017 gestart met Swim2Play. Inmiddels heeft ook een derde groep medewerkers de basiscursus afgerond en is een vierde groep gestart in december 2017. Een vijfde groep rond af in 2019. Niet alleen personeel dat aan het bad staat, maar ook andere medewerkers, zodat iedereen dezelfde taal spreekt.

www.zwembadede.nl

Inge de Bruijn Zwembad, Barendrecht

In Barendrecht is men in december 2015 gestart met de scholing en is vanaf januari 2016 buiten de schooltijden Swim2Play ingezet.

www.ingedebruinzwembad.nl

De IJzeren Man, Weert

December 2015 is gestart met de basiscursus Swim2Play. In januari 2016 is er met pilot-scholen gestart en in april 2016 is de basiscursus afgerond. Naast een aantal pilot-scholen was ook de Swim2Play instuif tijdens de vakantie een succes. Mede dankzij de nieuwe opzet wordt het schoolzwemmen ook in 2016-2017 door de gemeente ondersteund.

www.zwembadweert.nl

Het Ravijn, Nijverdal

De basiscursus is afgerond en er wordt al volop gewerkt met scholen die het Swim2Play programma volgen.

www.hellendoorn.nl/snelnaar/zwembad/

De Swaneburg, Coevorden

In de Swanenburg werd de vorm van de basiscursus aangepast; de theorie werd gegeven in de ochtend, waarna er in de praktijk meteen met een pilot-school werd geoefend. De reacties van de school zijn erg positief.

www.deswaneburg.nl

De Schaeck, Twello

De Schaeck is inmiddels begonnen met Swim2Play. Al het beschikbare badwater is gevuld met deelnemende scholen! Personeelsleden hebben de basiscursus afgerond en er is een samenwerking ontstaan met leerlingen van het MBO uit de regio. Het laatste nieuws van december 2015 is dat de wens is dat Swim2Play wortd gecontinueerd.

www.deschaeck.nl

Zwembaden, Delft

30 medewerkers hebben de basiscursus hebben gevolgd. De Kick-off op 10 september was een groot succes. De eerste schoolkinderen hebben inmiddels al genoten van de activiteiten. Delft is een mooi voorbeeld van een kort traject om Swim2Play in te voeren. Op 7 januari 2014 was de eerste voorlichting en in september 2014 hebben de medewerkers de basiscursus gevolgd en zijn de kinderen gestart! In juni en juli 2015 zijn twee vervolg-cursusdagen aangeboden waarin dieper op de theorie en de praktijk is ingegaan.

Zwembad Kerkpolder

Sportfondsenbad Delft

Zwem- en Squashcentrum Delft

Bad Hesselingen, Meppel

Werkt sinds het begin in 2011 samen met Swim2Play met behulp van onder andere studenten van Hogeschool Windesheim. In november 2014 heeft het personeel een aangepaste basiscursus aangeboden gekregen als blijk van waardering voor de samenwerking.

www.badhesselingen.nl