Ons concept


Organisatie

Op je eigen wijze afzetten tegen het water

Ons concept bestaat uit een organisatorische component, namelijk dat alle groepen van de basisschool naar het zwembad komen. Om dit werkbaar te maken komen de groepen gedurende een periode van bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar naar het bad. Dit aspect is niet uniek en wordt op diverse plaatsen in het land toegepast.

Op eigen wijze

Wel nieuw is onze uitwerking in drie contexten: Slootveilig, Zwembadvaardig en Meerwaardig. Aan elke leeftijd worden verschillende eisen gesteld voor wat betreft deel kunnen nemen. Kinderen van 12 jaar, die door het ijs zakken hebben vaker schaatsen aan dan kinderen van 4 jaar, die door het ijs zakken. Een ouder kind doet andere activiteiten in het zwembad dan een jonger kind. Deze uitvoering kan echter nooit vastliggen!

Per kind zijn er variaties en juist dat is één van de vertrekpunten van Swim2Play; dat wat je nodig hebt om veilig en plezierig deel te kunnen nemen aan de activiteiten om je heen, verandert continu!

Wij geloven in het feit dat kinderen vooral op hun eigen wijze deel mogen nemen aan allerlei wateractiviteiten. Zij mogen op hun eigen wijze de uitdagingen oplossen hoe groot of klein die ook mogen zijn.

Als je in het water valt, is het belangrijkste dat je jezelf kunt redden en over de wijze waarop je dat voor elkaar krijgt, heeft niemand het meer, als het je maar lukt. Als je met een groepje vrienden naar het zwembad gaat om te spelen, zal het iedereen een zorg zijn hoe je als eerste op de mat klimt, het gaat erom wíe er als eerste op de mat zit of staat.

Wij geloven dat techniekoefeningen belangrijk zijn, maar pas ingezet moeten worden als ondersteuning. Zolang je je nog kunt redden op je eigen wijze, is dat een prima manier! Zodra je sneller, verder, effectiever moet verplaatsen, is het gericht verbeteren van techniek pas aan de orde.

Doen!

Kinderen leren door te doen. De grootste uitdaging is dan ook om de kinderen zoveel mogelijk in het water te krijgen. Of dit nu een zwembad, of buitenwater is. Swim2Play richt zich dan ook vooral op plezierig bewegen in en rond het water, op duurzaamheid. Wij richten ons niet op de diploma-eisen, maar op het mee willen blijven doen. Dit vergt een andere aanpak van het schoolzwemmen. Het is vooral begeleidenDat begeleiden van kinderen is volgens ons niet eenvoudig, het is (bewegings)onderwijs en moet gegeven worden door bekwaam zwembadpersoneel, dat verstand heeft van kinderen, didactiek en methodiek!

Swim2Play en de huidige zwemdiploma’s

Swim2Play en de huidige diplomalijnen kunnen dan ook prima naast elkaar bestaan. Ze bijten elkaar niet, maar zullen elkaar eerder versterken.