Privacyverklaring


Swim2Play heeft weinig tot geen persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. De gegevens die wij wel gebruiken slaan wij zorgvuldig op en delen wij niet met derden, tenzij dat nadrukkelijk is overlegd voor aanvang van de werkzaamheden.

 

De gegevens die wij opslaan, (moeten) bewaren en / of gebruiken zijn de volgende:

 

  1. Namen, telefoonnummers en mailadressen (van contactpersonen bij) opdrachtgevers of leveranciers, met als doel het onderhouden van contact.
  2. Adressen van opdrachtgevers en leveranciers, met als doel het kunnen versturen van facturen en materialen.
  3. Een digitale kopie van uitgereikte certificaten met daarop de naam van cursisten die een cursus hebben afgerond, met als doel het kunnen tonen aan subsidieverstrekkende instanties en het bijhouden van de uitgifte.
  4. Een digitale kopie van aanwezigheidslijsten met daarop de naam en handtekening van cursisten die deelgenomen hebben aan een cursus, met als doel het kunnen tonen aan subsidieverstrekkende instanties.
  5. Alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het voeren van een verplichte financiële administratie, met als doel het kunnen tonen op verzoek van de belastingdienst.
  6. Naam en mailadres van belangstellenden die zich hebben ingeschreven op de digitale nieuwsbrief, met als doel de automatische verspreiding van de nieuwsbrief.

 

De eerste 5 punten zijn nodigzakelijk voor een correcte bedrijfsvoering of het nakomen van een wettelijke verplichting. Bij punt 6 hebben de belangstellende zich aangemeld voor de nieuwsbrief en kunnen zij zich ook weer uitschrijven middels een link in de nieuwsbrief.

 

Wilt u weten welke gegevens we van u gebruiken of hebben opgeslagen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@swim2play.nl . Waar mogelijk of toegestaan kunnen persoonsgegevens worden gewijzigd of verwijderd op uw verzoek.

 

Deze privacyverklaring kunt u ook downloaden.