Onze diensten


Blij bij het waterWij geven voorlichtingen waarbij we zowel de inhoudelijke als de organisatorisch kant compleet uitleggen. Doordat de beide aspecten elkaar versterken is er een grote kans dat scholen (weer) naar het zwembad komen. 

Wij verzorgen scholingen waarbij we personeel een ander perspectief op het (school)zwemmen bieden. De (positieve) verandering die dat met zich mee brengt heeft een positieve invloed op alle producten en diensten van het zwembad. Scholingen bestaan uit praktijk en theorie, waarbij de wijze waarop de scholingen gegeven worden getypeerd kan worden als teach as you preach; ook hier starten we bij beleving!

Voorlichting

Wij geven voorlichtingen aan management over Swim2Play, gecombineerd met advies over de wijze van implementatie. Daarnaast zijn wij beschikbaar om voorlichtingen aan scholen, ouders en zwembadpersoneel te geven. De inhoud en achterliggende onderwijskundige principes zijn de kern van Swim2Play en moeten op de juiste wijze worden uitgelegd.

Scholing

Zwembadpersoneel moet worden geholpen met de nieuwe rol die zij aan het bad krijgt. Minder instructie geven, meer begeleiden en activiteiten op maat aanbieden, zodat de kinderen in hun spel worden uitgedaagd. Hiervoor zijn een basiscursus en aanvullende cursussen opgezet.

Coaching

Eenmaal aan de slag met Swim2Play zijn er veel ontwikkelingen te verwachten bij het zwembadpersoneel. Dit kunnen wij begeleiden door individuele coachingstrajecten of bijscholing voor grotere groepen.

Download en print onze folder ‘Diensten-Tarieven-Swim2Play-januari-2024

Download en print onze folder ‘Kennismaken Swim2Play en mogelijke trajecten

Download en print onze ‘Algemene Voorwaarden Swim2Play

Download en print onze ‘Privacyverklaring