Swim2Play is meer dan spelen

Welkom op de website van Swim2Play. Swim2Play is de naam van een nieuwe inhoud en vorm van het schoolzwemmen. Swim2Play is ook de naam van ons bedrijf dat zich richt op het bijstaan van zwembaden om het concept te introduceren. Wij verzorgen voorlichting, scholing en coaching om zwembadpersoneel de handvatten te geven om hiermee te werken. Onze expertise omvat zowel de organisatorische kant als de inhoudelijke kant. Kijk voor onze achtergrond op dit zijn wij.

Wij richten ons primair op zwembaden, maar gebleken is dat ook ouders behoefte hebben om meer informatie over Swim2Play te krijgen. Wij hopen op deze site een tipje van de sluier op te lichten.