Onze overtuiging


Missie

Zwemmen is meer dan veiligheid. Wij zien zwemmen als een manier van deelnemen aan de watersport cultuur die wij in ons land hebben. En om adequaat mee te kunnen doen, is veilig zijn en je veilig voelen een voorwaarde, net als bij het fietsend deelnemen aan het verkeer. Alle kinderen van de basisschool zouden dan ook met het water in aanraking moeten komen, en wel in een onderwijssetting!Plonzen

Visie

Vanuit onze optiek beperkt het zwemmen bij jonge kinderen zich dan ook niet tot het leren ‘jezelf en de ander redden’, maar staat ook het onder water blijven en het doen van spelletjes centraal. In de simpelste vorm datgene oefenen dat kinderen gaan DOEN zodra ze in aanraking komen met water: alleen of met elkaar spelen!

Vanuit het oogpunt van ouders is leren zwemmen vooral veiligheid, vanuit het oogpunt van ouderen is zwemmen vooral een activiteit om fit te blijven. Kinderen zien zwemmen als recreatie en een manier van bewegen. Bij deze opvatting sluiten wij aan en hebben Swim2Play ontwikkelt. Een verbreding van het bewegingsonderwijs zoals dat in het onderwijs vorm gekregen heeft.

Swim2Play is gebaseerd op de nieuwste inzichten op het gebied van didactiek en motorisch leren en heeft als vertrekpunt dat spelenderwijs alle benodigde vaardigheden om veilig deel te nemen, aangeleerd kunnen worden. Techniek is geen doel, maar een ondersteuning.