Swim2Play gebruiken


logoGebruik van naam en logo

Natuurlijk kan Swim2Play gebruikt worden in uw zwembad. Omdat wij echter de inhoud zo belangrijk vinden, kunnen de naam en het logo alleen gebruikt worden als wij er van overtuigd zijn dat de lessen ook daadwerkelijk zo worden gegeven dat dit geen afbeuk doet aan het concept Swim2Play. Dit gebruik is wat ons betreft dan ook kosteloos, maar wordt door ons pas toegestaan als er minimaal een basiscursus is gevolgd. Jaarlijks wordt er een scholing naar keuze gevolgd, waarin wij tevens bekijken of de inhoud nog goed wordt uitgedragen.

Vermelding op de website

Om recht te doen aan de baden die investeren in Swim2Play en die kunnen dienen als voorbeelden, worden deze baden met naam (en link) genoemd op onze website. Klik hier voor een overzicht.